Etageadskillelse

Isoleringsmaterialet Papiruld kan anvendes til efterisolering af etageadskillelse som både varmeisolering og lydisolering.

 

Papiruld blæses ud mellem strøer, før gulvet lægges eller blæses ind under det (næsten) færdige gulv. I forbindelse med efterisolering blæses Papiruld ind gennem et hul i etagedækket - eksempelvis kan Papiruld indblæses over og under indskudsbrædder.

 

Varmeisolering

Papiruld kan anvendes i en etageadskillelse, som vender mod et uopvarmet loft med henblik på varmeisolering.

 

En opfyldning i en bredde af ca. 1,5 m fra ydervæggen kan stoppe det voldsomme generende træk, der kommer ind gennem etageadskillelsen. Problemet optræder ligeledes i forbindelse med nyt byggeri.

 

Fugt

Der er normalt ingen krav til luft og fugttæthed mellem rum internt i en bolig (undtagent bad). Ved vandrette lejlighedsskel skal der etableres lufttæthed.

 

Brand

Papiruld (≥ 40 kg/m3) opfylder kravene til materiale klasse D-s2,d0 [klasse B], og kan derfor anvendes med de begrænsninger, der i den konkrete sammenhæng er gældende for alle andre materialer.

 

Ved installering af Papiruld i mindre end 40 kg/m3 skal der sikres en klasse 1 beklædning mod den indvendige side af konstruktionen.

 

Ved BD-30 og BD-60 konstruktioner, skal beklædningen overholde 30 og 60 minutter. Dette kan eksempelvis være to lag 13 mm gipsplade eller to lag 15 mm brandgipsplade.

 

For brandsikre konstruktioner, eksempelvis BS-60, skal konstruktionen være af ubrandbart materiale, dvs. betondæk med trægulv på strøer. Her kan Papiruld indblæses mellem strøerne.

 

Læs mere i vores konstruktionskatalog ved at klikke her.

Adresse

Papiruld Amager

Kirstinehøj 18

2770 Kastrup

Kontakt os

T: 31 77 77 91

M: info@papiruldamager.dk

CVR: 33 88 07 66

Google+
Copyright Papiruld Amager 2016
Top