Dokumentation

Her finder du links til de nyeste offentligtgjorte rapporter og undersøgelser omkring isoleringsmaterialet Papiruld.

 

ETA - Europæisk Teknisk Godkendelse

 

Her findes de nyeste måleresultater af Papiruld/Envinsu omkring brandklasse, isoleringsevne, sætning mv.

Ydeevne deklaration

 

Produkt- og sikkerhedsdatablade

 

Produktdatablad, Papiruld Standard, marts 2016

 

Produktdatablad, Papiruld Hulmur, marts 2016

 

Produktdatablad Papiruld Lyd, marts 2016

 

Garantibevis, marts 2016

 

Isoleringsevne - lambdaværdi (VarmeIsoleringsForeningen)

 

Konstruktionskataloger

  

Konstruktionskatalog fra DBI

Konstruktionskataloget ”Bygningsdele med celluloseuld og høruld” fra 2001 giver eksempler på konstruktioner med Papiruld. Kataloget er udarbejdet af Dansk Brandteknisk Institut for Miljø- og Energiministeriet.

 

Miljø og CO2

 

Miljøvaredeklaration – EPD

Papiruld Danmark A/S har som noget helt nyt fået udarbejdet en miljøvaredeklaration som er udgivet af epd danmark. EPD’en er udviklet i overensstemmelse med kravene i EN 15804 og verificeret i henhold til ISO 14025 af 3.part. 

 

BREEAM klassifikation

Ifølge BREEAM - Bre Environmental Assessment Method - klassificeres celluloseisolering som et A+ produkt. BREEAM er en udbredt britisk miljøcertificeringsordning som anvendes ved miljøvurdering af en bygning med fokus på CO2-udledning. Isoleringsmaterialer bliver rangeret fra A+ til E, hvor A+ er mest miljøvenligt, og E er mindst miljøvenligt. Et A+ materiale kan således indgå i et BREEAM certificeret byggeri.

Ved klassificering af celluloseisolering vurdere BREEAM, at der opstår en CO2-opsparing ved installering af produktet i stedet for CO2-udledning. Klik her for at læse nærmere.

 

Fugt og lufttæthed

 

Dampspærre

I følge målinger foretaget af By og Byg (Statens Byggeforskningsinstitut) i 2002 er dampspærre overflødig ved papirisolering.

 

Kvalitetssikring af huse isoleret med Papiruld - sammendrag
Papiruld Danmark har, sammen et eksternt institut som udvikler, anvender og formidler forsknings- og teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv, i 2012 foretaget kvalitetskontrol og fugtmålinger i 10 huse isoleret med Papiruld på hhv. loft, hulmur og krybekælder. Er du interesseret i at læse den fulde rapport, kan du henvende dig til teknisk konsulent Sana Saleem på sana@papiruld.dk.

 

Tæthedprøvning uden dampspærre - tungt byggeri
Måling fra 2012 viser, at man kan undvære dampspærre i tungt byggeri ved isolering med Papiruld, og samtidig sikre at huset er tæt.

 

Tæthedprøvning uden dampspærre - let byggeri

Måling fra 2014 viser, at man kan undvære dampspærre i let byggeri ved isolering med Papiruld og samtidig sikre, at huset er tæt.

 

Tilsætningsstoffer

 

Borsalte

Rapport om anvendelse af borsalte i isolering udarbejdet af Chemtox Miljørådgivning i 1995. Rapporten konkluderer bl.a., at "der er ingen risiko for sundheden ved at anvende borsyre/borax til isolering med den proces som normalt anvendes."

 

Bor i indeklimaet

Arbejdsmiljø Instituttet - AMI, har i 1999 fortaget en undersøgelse af forekomsten af bor i indeklimaet. På basis af de udførte feltmålinger kan det konkluderes, at forekomsten af bor i indeklimaet ikke eller kun i meget ringe grad, adskiller sig fra baggrundsforekomsten, det vil sige i luften udenfor.

 

Murværk

En afdeling under Energistyrelsen har i 2000 udarbejdet en rapport, hvor man har undersøgt borsaltes og Papirulds påvirkning af murbindere i hhv. galvaniseret stål, tinbronze og stål. Borsaltene har ingen påvirkning på murbindere i tinbronze og stål. På murbindere i galvaniseret stål har man ikke kunne finde nogen sammenhæng mellem borsalte/Papiruld og rust. Læs mere i bilag 2, side 2, punkt 3 i den fulde rapport.

Adresse

Papiruld Amager

Kirstinehøj 18

2770 Kastrup

Kontakt os

T: 31 77 77 91

M: info@papiruldamager.dk

CVR: 33 88 07 66

Google+
Copyright Papiruld Amager 2016
Top